Trwa ładowanie proszę czekać ...

Podatek PCC, czy można go uniknąć?

17 listopada 2016

Okazuje się, że polscy ustawodawcy nie docenili sprytu osób zajmujących się sprzedażą używanych pojazdów. Handlarze byli w stanie znaleźć lukę prawną pozwalającą na uniknięcie płacenia podatku od czynności cywilnoprawnej tak zwanego podatku PCC-3. Podatek ten należy uiścić w przypadku, gdy zawieramy umowę sprzedaży. Luka polega na tym, że podatek ten musi zapłacić każdy, kto kupił samochód na terenie Polski, jednak wystarczy, że przeprowadzimy operację finansową sprzedaży poza granicami naszego kraju a unikniemy odprowadzenia kwoty w wysokości dwóch procent wartości samochodu do Skarbu Państwa. Nieistotny okazuje się przy tym fakt, że pojazd jest zarejestrowany w kraju. Od pierwszego stycznia 2015 w mocy jest prawo stanowiące, że nie obowiązuje składanie deklaracji samochodów nabytych poza granicami Polski.

Luka ta wyszła na jaw, gdy pewna osoba po zakupie pojazdu wysłała do izby skarbowej prośbę o interpretację przepisów w przypadku, gdy podczas dokonywania zakupu zarówno on jak i pojazd znajdowali się poza granicami państwa. Odpowiedź okazała się korzystna dla podatnika gdyż Izba Skarbowa stwierdziła, że od dokonania takiej transakcji nie jest odprowadzany podatek PCC-3.

Luka ta stała się zmorą skarbówki, ponieważ nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują ją w celu oszczędzenia w przypadku transakcji dotyczących pojazdów o znacznej wartości takich jak samochody luksusowe, duże samochody transportowe oraz maszyny budowlane. Wartości takich pojazdów liczone są w setkach tysięcy złotych lub nawet milionach. Dodatkowym czynnikiem ułatwiającym takie działania jest fakt, że nie potrzebujemy żadnych dokumentów potwierdzających to gdzie odbyła się transakcja. W przypadku sprzedaży poza granicami naszego państwa należy pamiętać o dokonaniu rozliczenia z przeprowadzonej operacji w kraju, w którym została ona zrealizowana.

Jeżeli natomiast uczciwie chcemy podejść do tej sprawy to podatek PCC-3 należy uregulować w przeciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy. Realizujemy to poprzez złożenie odpowiedniego druku w urzędzie skarbowym, w którym zwieramy wartość samochodu, w przypadku gdy urzędnicy ustalą że wartość ta nie odpowiada wartości rynkowej urząd zwróci się z prośbą o dopłatę.